แบบทดสอบข้อสอบใบขับขี่ออนไลน์ ข้อสอบใบขับขี่ หมวด มารยาทและจิตสำนึก

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565  ได้แก่ หมวด มารยาทและจิตสำนึก (รวม 50 ข้อ) ผู้เข้าสอบต้องทำการทดสอบให้ได้ 45 ข้อขึ้นไป (90%) จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบข้อเขียน มีเวลา 120 นาทีทำแบบทดสอบ ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565
เริ่มทำแบบทดสอบใบขับขี่

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 หมวด การบำรุงรักษารถ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 2565 รวมทุกหมวด สุ่ม 50 ข้อ

Pre-test ข้อสอบใบขับขี่ 2565 หมวด รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ.2 ท.2